لوگو

شـهرداری
عباس آباد

شعار سال
رهبری

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی

عباس آباد در 28 كيلومتري غرب چالوس و به فاصله 24 كيلومتر از تنكابن در مسير راه چالوس- رامسر واقع شده است. دريا در شمال و جنگل هاي انبوه دامنه هاي البرز در مسير جاده ی كلاردشت در جنوب، و از شرق به رودخانه اسبچين رود، با شهر سلمانشهر و از غرب با جنگل سرسبز خشكه داران با شهر نشتارود هم مرز است. اين شهر به صورت نواري باريك بين دريا وكوه شكل گرفته و محلات پسنده سفلي، بورايش، شهيد محله، امرجكلا، گل كوه و محمد حسین آباد به عنوان حوزه هاي شهري در محدوده ی خدماتي آن قرار داشته و 25 روستا در قسمت جنوبي شهر تحت نفوذ آن مي باشد كه به شرح ذيل است:
1- امام دشت 2-مشهدي سرا 3- بااوج خيل 4-سيد محله 5-سجاديه 6-شجاع محله 7-پسنده علياء 8-حيدرآباد 9 -گرداب، 10-پرچور 11-هردوآبرود 12- سرلنگا 13-ماشال آباد 14-سي بن 15-کلاکرده 16 –خشكلا 17 -دراسرا 18- سرتاكرات 19 -طالش خيل 20 -كاظم كلا 21-وليكستان 22- پلنگ کلا 23-زیارت ور 24-خضرآباد 25 – اسبچین .
عباس آباد به دليل مجاورت با دريا از سمت شمال و ديوار رشته كوه هاي البرز در جنوب داراي آب و هواي معتدل و مرطوب است. بيشترين مقدار بارندگي در ماه آبان وكمترين بارندگي در تير مي باشد، گرم ترين ماه هاي سال تير و مرداد و ماه هاي سرد دي و بهمن و فاصله دريا تا اولين رشته كوه شمالي البرز 7 كيلومتر است. فاصله ی اين شهر تا شهرستان تنكابن 24 كيلومتر و با مركز استان – ساري 200 كيلومتر و پايتخت – تهران250 كيلومتر مي باشد. وسعت ، محدوده قانونی وحریم خدماتی آن 1200هکتار است. این شهر به عنوان مركز شهرستان بوده و شهرهاي تابعه آن نيز سلمانشهر وكلارآباد (هر کدام به عنوان بخش های جدا ) مي باشند. گويش مردم عباس آباد فارسي، محلي است و جمعيت شهری آن بر اساس آخرین آمار سرشماری سال 1395 ( بدون لحاظ روستاهاي مناطق اطراف) 13هزار و 482 نفر با تعداد 4500 خانوار مي باشد که از کل این جمعیت 6867 نفر آن را مرد و 6615 نفر آن را زن تشکیل داده اند. در اين شهر از سال 1336 شهرداري تأسيس گردیدکه در حال حاضر درجه آن 6 است و تا 13/6/1399 داراي نقشه ی طرح هادي مصوب 29/7/77 بوده و اکنون دارای طرح جامع و تفصیلی می باشد. اين شهر با توجه به موقعيت سياسي – اداري و مركز بخش بودن و موقعيت جغرافيایي و اقليمي و استقرار آن در حاشيه ی درياي خزر و جاده ی كلاردشت، در زمينه ی خدمات اداري – تجاري شكل گرفته است و بعد از بخش خدمات، بخش كشاورزي در رتبه ی دوم و صنعت در رتبه ی سوم قراردارد.